Działalność warsztatu jest finansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. | Magiczny Kraków - www.krakow.pl | Miejski portal dla organizacji pozarządowych - www.ngo.krakow.pl |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - www.mops.krakow.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia Dobrej Nadziei

ul. Za Torem 22, Kraków
tel. (12) 257 10 32
kom. 668 487 222

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei | Projekt i realizacja MC 2014

Realizujemy grant: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"